Ako opäť spustiť automatickú závlahu po zime

Spustenie automatickej závlahy po zime je jednoduché ale napriek tomu je nutné myslieť na správnu postupnosť, pre zachovanie životnosti a spoľahlivej funkčnosti závlahy.

Ako opäť spustiť automatickú závlahu po zime
 1. kontrola ovládacej jednotky
  Spustite rýchly test elektrických obvodov, následne kontrolujte naprogramovanie. Ak prišlo k vymazaniu naprogramovaného programu netreba panikáriť, väčšina jednotiek má funkciu uloženia celého programu a ani pri reštarte sa nevymaže, stačí len opätovne načítať z pamäti. Potrebná je aj kontrola senzorov podľa manuálu pokiaľ nimi disponujete.
 2. kontrola čerpadla
  Kontrola čerpadla po dlhšom odstavení je absolutne nevyhnutná. Ak máte retenčnú nádržku s čerpadlom ako prvé skontrolujte čistotu vody v retenčnej nádržke. Žiadne nečistoty či kalná voda tam nesmie byť. Pri dlhšej odstávke v pohyblivých častiach čerpadla sa vytvárajú vápenaté usadeniny.
 3. kontrola tlaku vzduchu v tlakovej nádobe
 4. kontrola tlakového spínača
  Skontrolujte funkčnosť a jeho minimálny a maximálny tlak v spínači.
 5. kontrola filtra
  Vyčistite filter a filtračnú vložku, skontrolujte či filter a tesnenie nie je poškodené.
 6. kontrola elektromagnetických ventilov
  Po zimnej odstávke skontrolujte otváranie a zatváranie ventilov, nakoľko vplyvom mrazov môže nastať porušenie membrán a tesnenia v elektromagnetických ventiloch.
 7. kontrola postrekovačov a trysiek
  V neposlednom rada je veľmi dôležité skontrolovať funkčnosť, dostrek a výseč.

Až teraz môžete spustiť automatickú závlahu, ale zavodnenie realizujte postupne pri nízkom tlaku po častiach s malými par sekundovými pauzami. Postupné zavodňovanie je veľmi dôležité, aby nedošlo k poškodeniu ventilov či trysiek vysokým tlakovým nárazom. Najprv zavodníte hlavnú zostavu, nasleduje potrubie k sekčným ventilom, potom jednotlivé sekcie. Po natlakovaní systému medzi jednotlivými sekciami sledujte manometer a chovanie čerpadla.

Pokles tlaku, opakované zapínanie a vypínanie čerpadla je znakom, že niekde je únik vody. Je potrebné nájsť kde, postupujte kontrolou od čerpadla, hlavnú zostavu až po jednotlivé sekčné ventily a naposledy postrekovače.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December