Škatuľa

Rozbočovacie krabice slúžia ako miesto k prepojeniu vodičov v bodoch, kde sa elektrický rozvod rozbočuje do niekoľkých vetiev.