Postrekovač Snap-on

Postrekovač je zariadenie určené k rozprašovaniu kvapalín. Používa na rozprašovanie zmesí vody s pesticídmi alebo s biologickými prípravkami pri ochrane rastlín, stromov alebo plodín.