Postrekovač Snap-on

Postrekovač je zariadenie určené k rozprašovaniu kvapalín. Používa na rozprašovanie zmesí vody s pesticídmi alebo s biologickými prípravkami pri ochrane rastlín, stromov alebo plodín.

Postrekovač Snap-on slúži na rozprašovanie zmesí vody s pesticídmi alebo s biologickými prípravkami pri ochrane rastlín, stromov alebo plodín.
0,98 € S DPH