Ako funguje vretenové čerpadlo ?

Vretenové čerpadlo je typ ponorného čerpadla, ktoré dokáže čerpať čistú a mierne znečistenú vodu z vrtov a kopaných studní. Je tiež vhodné na čerpanie vody do automatických tlakových systémov, tlakovanie zásobníkov, na zavlažovanie alebo na postrek záhrad. Vretenové čerpadlá sú ideálne na čerpanie vysoko viskóznych kvapalín, ktoré majú byť dopravované do veľkých vzdialeností.

Ako funguje vretenové čerpadlo ?

Na akom princípe funguje vretenové čerpadlo ?

Vretenové čerpadlo je čerpadlo, ktoré sa skladá z rotora a statora na vytváranie dočasných komôrok. Do komôrok sa ťahá čerpaná voda, ktorá je ďalej tlačená k výtlakovému hrdlu. Vďaka svojej konštrukcii dosahuje vretenové čerpadlo vysoký tlak, vďaka ktorému dokáže čerpať z hlbokých vrtov alebo do veľkých vzdialenosti. Vyšší tlak však zapríčiňuje nižší prietok. Bežné vretenové čerpadlo dokáže čerpať aj 2500 – 3000 litrov vody za hodinu.

Výhody vretenových čerpadiel

• Dokáže čerpať vodu aj z veľkých hĺbok s veľkým prevýšením

• Je ekonomickejšie, poskytuje až o 50 percent vyššiu úsporu

• Veľmi jednoduchá inštalácia a prípadná oprava

• Veľkou výhodou je ich schopnosť čerpať mierne znečistenú vodu a kvapaliny s obsahom abrazívnych látok. Avšak v takých prípadoch dochádza k poškodeniu hydraulických časti čerpadla a znižovaniu jeho životnosti. Výmena týchto časti je však veľmi jednoduchá. Preto sa tieto čerpadlá využívajú na čerpanie vrtov a studní, po vyčistení vrtu alebo studní sa hydraulická časť jednoducho vymení a čerpadlo bude ďalej fungovať ako nové.

Dávajte pozor na chod na sucho

Vretenové čerpadlá nesmú za žiadnych okolností bežať na sucho. Preto najvhodnejším opatrením je nainštalovať k nemu poistku proti chodu na sucho. Tento typ čerpadla musí byť vždy ponorený vo vode.

Ako si správne vybrať vretenové čerpadlo ?

Typ čerpadla je potrebné si zvoliť podľa veľkosti vrtu. Odporúčame minimálny rozdiel 30 mm medzi stenou vrtu a čerpadlom.

Následne si určíte, aký budete potrebovať prietok. Prietok závisí od počtu odberných miest a počtu osôb v domácnosti. Pre stredne veľký dom s 3-5 členmi počítajte s prietokom 2-2,9 m3 /hod.

Ďalej je potrebné zistiť požadovanú výtlačnú výšku. Túto výšku vypočítate súčtom 3 hodnôt a to tlakom v najvyššie umiestnenom odbernom mieste, statickou výškou od hladiny vody po najvyššie položené odberné miesto a ako posledné tlakové straty v potrubí a armatúrach.

Výsledne hodnoty prietoku a výtlaku prenesiete na hydraulické krivky a ich prienikom získate pracovný bod čerpadla, ktorý určí ktoré čerpadlo je pre vás vhodné.

Inštalácia vretenového čerpadla

Inštalácia a obsluha vretenových čerpadiel je veľmi jednoduchá. Vretenové čerpadlo jednoducho zavesíte na šnúru, ponoríte a zapnete do elektrickej siete. Vešajú sa za oko na čerpadle, minimálne 70 cm od dna vrtu, určite ich nikdy nevešajte za napájací kábel.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December