Ako nastaviť redukčný ventil ?

Preteká vám poistný ventil pri ohrievači vody alebo sa vám často kazia vodovodné batérie ? Riešením týchto problémov môže byť regulátor tlaku. Redukčný ventil na vodu pomáha znížiť tlak vody na vami nastavenú hodnotu. Redukčný ventil funguje na princípe rovnosti síl. Tlak vody spôsobí silu, ktorá pôsobí na membránu redukčného ventilu a tá pôsobí proti nastaviteľnej sile pružiny. Ak klesne tlak na výstupe, zmenší sa aj sila membrány pôsobiaca na pružinu. Sila pružiny je vtedy väčšia a pootvorí kuželku ventilu. Výstupný tlak sa zvýši a sily sa vyrovnajú.

Ako nastaviť redukčný ventil ?

Typy redukčných ventilov

Na trhu nájdete mnoho redukčných ventilov ako napríklad:

• Redukčné ventily s filtrom

• Redukčné ventily bez filtra

• Redukčné ventily s tlakomerom

• Redukčné ventily bez tlakomera

Inštalácia redukčného ventilu

Redukčné ventily sa inštalujú na hlavný prívod vody do domu. Pri inštalácii sa riaďte manuálom s nakreslenými schémami. Odporúčame vám inštalovať spolu s redukčným ventilom aj filter na úpravu vody proti vodnému kameňu na prívod vody. Niektoré ventily obsahujú aj filter s nerezovým sitkom na zachytávanie nečistôt. Na ventile sa odporúča nastaviť výstupný tlak 3,5 – 4 bar. Montáž ventilu musíte vykonať tak aby sa doňho nedostali žiadne nečistoty a aby bol prístupný obsluhe.

Ako nastaviť tlak vody ?

Tlak vody môžete nastavovať iba ak sú všetky uzávery zatvorené. Tiež je dôležité, aby ste nemontovali žiadne uzatváracie armatúry medzi ohrievač vody a poistný ventil.

Ak potrebujete zvýšiť tlak vody musíte nastaviť skrutkovač na nastavovaciu skrutku a otočiť ju v smere hodinových ručičiek. Pružina je vtedy stlačená, takže je potrebný vyšší tlak na odolanie.

Ak chcete znížiť tlak vody, musíte otočiť skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek, vtedy sa pružina uvoľní a bude to fungovať presne naopak.

Ako skontrolujete redukciu tlaku vody ?

Redukciu tlaku vody skontrolujete pootočením vstupných a výstupných ventilov. Utiahnutím zvonovej skrutky, stlačíte pružinu a vtedy by sa mal tlak zvyšovať a naopak. Membrána sa oddiali od sedla ventilu a z kolienka by mala začať vytekať voda. Po ďalšom pretočení by sa membrána mala dostať do pôvodnej polohy a voda prestať vytekať.

Takúto kontrolu vykonajte aspoň raz za mesiac. Ak po kontrole stále vyteká voda, je potrebné ventil prepláchnuť od nečistôt.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December