Zelené strechy pre lepšie zajtrajšky

Zelené strechy nám môžu pomôcť znížiť vysokú teplotu vzduchu v mestskom prostredí. Tiež dokážu zadržiavať dažďovú vodu, čím sa zníži zaťaženie kanalizačných systémov. Zelená strecha je ideálnym riešením ako obmedziť negatívny vplyv na životné prostredie. 

Zelené strechy pre lepšie zajtrajšky

Ako funguje zelená strecha ?

Zelené strechy sú u nás novým trendom, avšak princíp, na ktorom fungujú už poznáme a neprináša nič nové. Zelené strechy fungujú na princípe absorpcie zrážkovej vody priamo na našich strechách, čo prináša množstvo výhod pre nás a ďalšie generácie. Zelené strechy vytvárajú vegetatívnu vrstvu, ktorá je schopná absorbovať zrážkovú vodu a následne jej prebytočnú časť odvádzať do odvodňovacieho systému domu. Vďaka tomuto systému počas horúcich dní ochladzuje obytné priestory a počas zimy vytvára izolačnú vrstvu. Zelená strecha teda zlepšuje klímu v miestnostiach a šetrí energiu na vykurovanie či ochladzovanie, čím prispieva k životnému prostrediu. Ďalšie výhody sú, že tlmí vonkajšie zvuky, zachytáva prachové častice a zlepšuje ovzdušie obytných častí miest a obcí. 

Mýty o zelených strechách 

Veľa ľudí si myslí, že zelené strechy sú pre väčšinu budov príliš ťažké. Keď sa na to pozrieme, zistíme, že zelená strecha má menšie zaťaženie ako napríklad vrstva štrku na plochej streche domu. Tiež často počujeme názory, že „zelená strecha je pre mňa zbytočná, keďže ja si na tú strechu neuvidím“. Ľudia však často zabúdajú, že zelená strecha im prináša mnoho iných výhod ako estetický vzhľad. Hlavnými výhodami zelených striech je zvýšenie tepelného komfortu v interiéri, znižovanie spotreby energie, skvalitnenie ovzdušia a eliminácia skleníkových plynov, zníženie a spomalenie odtoku dažďovej vody, tlmenie hluku, ochrana hydroizolácie a mnoho ďalších. Strašiakom pre mnohých môže byť aj jej údržba. Ani v tomto sa však nie je čoho obávať, pretože existujú aj takmer bezúdržbové extenzívne zelené strechy. V prípade, že by ste zelenú strechu chceli využívať aj na oddych, môžete si vybrať intenzívny typ vegetácie. Tento typ strechy má síce hrubšiu vrstvu substrátu, ale je možné ho osadiť oveľa pestrejšou paletou rastlín.

Zelené strechy dokážu zlepšiť nie len estetickú, ale aj trhovú hodnotu nehnuteľnosti. V dnešnej dobe, keď čelíme klimatickým zmenám, tieto zelené strechy dokážu zmierniť prehrievanie budov, zadržia množstvo zrážkovej vody a sú tou najprirodzenejšou ochranou hydroizolačnej membrány.

 

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December