Základné pravidlá kompostovania

Kompostovanie je technologický proces, pri ktorom z biologických odpadov vyrábame organické hnojivo - kompost. Na to, aby proces kompostovania prebehol úspešne, je dôležité vytvoriť optimálne podmienky na rozvoj mikroorganizmov a pôdnych organizmov, ktoré sa na kompostovaní podieľajú. Účelom kompostovania je odstrániť biologické látky v odpade a previesť ich na humusové látky prospešné rastlinkám. 

Základné pravidlá kompostovania

Nepodceňujte prípravu 

Na začiatok je potrebné vybrať vhodné miesto pre kompost na vašej záhrade. Vyberte si také, ktoré splýva s vašim dizajnom na záhrade, aby kompostér bol čo najmenej nápadný. Podstatná je aj veľkosť kompostéra, držte sa pomôcky že na 1m2 záhradnej plochy prislúcha 1l objemu kompostéra. Na dno kompostéra položte hustejšie pletivo ako ochranu proti hlodavcom. A ako podklad nového kompostu použite hrubšiu vrstvu materiálu s vysokým obsahom uhlíka napríklad slamu, lístie alebo drevenú štiepku. 

Základné pravidlá kompostovania

Aby kompostovanie prebehlo úspešné je dôležité dodržať tieto základné pravidlá:

· Správna veľkosť kompostovaného materiálu – odpad, ktorý sme nazbierali je potrebné vždy pred kompostovaním upraviť na určitú veľkosť. Väčšie a hrubšie materiály upravujeme lámaním, sekaním alebo krájaním tak, aby boli maximálne veľké ako palec na ruke. Platí pravidlo, že čím menšie sú častice, ktoré kompostujeme, tým sa nám rýchlejšie skompostujú. 

· Miešanie materiálu – dôležité je miešať materiály s obsahom dusíka a uhlíka. Medzi materiály s uhlíkom patri napríklad štiepka, lístie, piliny či seno. Medzi materiály s dusíkom patri napríklad hnoj, trus, pokosená tráva, kuchynský biologický odpad. Materiály s uhlíkom sa rozkladajú pomalšie na rozdiel od materiálov s dusíkom. Tie sa rozkladajú pomerne rýchlo a keby sa nemiešali s materiálmi s uhlíkom dochádzalo by k hnilobným procesom. Musíte si uvedomiť, že čím rôznorodejší materiál zapracujete do kompostu, tým kvalitnejší produkt vám vznikne. Dôležité je, aby sa tieto materiály naozaj miešali a nie ukladali vo vrstvách.

· Dostatočný prístup vzduchu – na prístup vzduchu by sme mali myslieť už pri výbere kompostéra. Mal by disponovať vetracími otvormi. Ďalšou možnosťou ako zabezpečiť dostatok vzduchu v komposte, je jeho prekopávanie. Malo by sa prekopávať minimálne 1-2x počas doby rozkladu. Počas prekopávania ho premiešate a zároveň aj prevzdušníte.

· Dostatočná vlhkosť – zmes v komposte by mala byť vlhká, ale po stlačení z nej nesmie vytekať voda.

Typy odpadu, ktoré sú do kompostu vhodné a ktoré nevhodné:

Do kompostéra môžete dávať všetok biologický rozložiteľný odpad – lístie, konáre, burinu, pokosenú trávu, seno, slama. Rovnako do kompostu patrí aj odpad z kuchynského prostredia – šupy, zhnité ovocie a zelenina, usadenina z kávy, škrupiny z orechov, vaječné škrupiny, papierové vreckovky. 

To, čo do kompostu nepatrí sú zvyšky jedál, kosti, oleje, prach z vysávača, chemikálie, noviny, letáky, zvyšky zo zabíjačky, sklo, plasty, kovy, lieky, textil, hygienické vložky, vata, tampóny. 

Ak budete dodržiavať pravidlá kompostovania a nebudete do kompostu pridávať nevhodné zložky, po mesiacoch kompostovania vám vznikne kvalitný kompost, ktorý môžete využiť na výsadbu kvetov, prihnojenie stromčekov alebo ho môžete rozsypať do záhonov. 

 

 

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December