LDPE hadice - obľúbený materiál na výrobu zavlažovacích hadíc

Hadice z polyetylénu s nízkou hustotou sú určené pre dopravu kvapalín do 30 °C.  Hadice sú vhodné na prepravu úžitkovej vody, ktorú ľudia využívajú na polievanie trávnika a rastlín. LDPE hadice oproti HDPE hadiciam sú mäkšie a oveľa ľahšie sa s nimi pracuje. Záhradkári najčastejšie volia LDPE hadice z dôvodu ľahšej manipulácie a montáži. Ďalšou výhodou je, že LDPE hadice majú dlhšiu životnosť. 

LDPE hadice - obľúbený materiál na výrobu zavlažovacích hadíc

Hlavné výhody LDPE potrubí

·      Vysoká životnosť potrubia

·      Nízka hmotnosť čo zaručuje ľahšiu manipuláciu s potrubím

·      Atoxicita materiálu

·      Imunita proti korózii

·      Odolnosť voči nárazom

LDPE a toxicita 

LDPE je jedným z najbezpečnejších plastov. Je netoxický a neobsahuje žiadne karcinogény. Tento plast sa využíva aj na skladovanie potravín. Existujú totiž štúdie, ktoré dokazujú, že tento plast nevylučuje žiadne chemikálie zaťažujúce endokrinný systém. Z vyššie uvedeného nám teda vyplýva, že LDPE hadice sú ideálne na zavlažovanie.

Ako sme už spomínali, ďalšou výhodou LDPE hadíc je, že sú odolné voči korózii oproti kovovým materiálom, ktoré sú náchylné na vznik korózie, čo vás vyjde drahšie. Pri LDPE hadiciach sa nemusíte báť vzniku korózie a nemusíte investovať ďalšie peniaze do protikoróznej ochrany. Tiež platí, že LDPE potrubie má nižší koeficient absolútnej drsnosti oproti oceľovým potrubiam. LDPE sa na výrobu hadíc používa približne 50 rokov, odvtedy sa postupy výroby menili a zdokonaľovali až dodnes. 

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December