Filtre

V kategórii filtre ponúkame odpieskovací filter. Odpieskovací filter sa používa pre efektívne čistenie vody od piesku a nečistôt. Pri použití odpieskovacieho filtra sa zabezpečuje ochrana čerpadla tým, že pri nasávaní sa do čerpadla nedostanú častice piesku, alebo iné abrazívne látky a nedôjde tak k opotrebeniu, alebo zničeniu obežných kolies čerpadla.