Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1. Pošlite e-mail na adresu info@kovako.sk (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.

2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám KOVAKO s.r.o., Na pažiti 6d, 900 21 Svätý Jur.

3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom  podrobným závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.